New York style On2

 

Бачата

Бачата ритъма има четири уадара в една фраза 4/4. При този танц стъпваме три пъти в/у четири удара и завършва с пауза, както при салсата.

Основният ход на Бачата е: три стъпки в едната посока, завършващи с движение в ханша и три стъпки в другата посока отново завъшващи отново с движение на ханша. За улеснение броим стъпка-стъпка-стъпка-пауза;стъпка-стъпка-стъпка-пауза.Танцът се осъществява предимно в затворен хват, което е израз на неговия интимен характер, произричащ от лиричното музикално звучене на самите песни. Както при всички видове латино танци, основният ход е много лесен, трудното се състои в това да накараме тялото да затанцува и да обрисува движенията характерни за съответният танц.


Защо салса?
Street Salseros bottom
All Rights Reserved © StreetSalseros Academy, 2009 Уеб дизайн Реклама Връзки